The ocean in the drop

Even dacht ik: Ha, fijn, Deepak Chopra! Zelfs Rumi werd genoemd, met een van mijn favoriete uitspraken: “You are not the drop in the ocean, you are the ocean in the drop.”

Vlak daarna drukte ik zowaar op de uitknop van de tv, terwijl ik toch echt een fan ben van Zomergasten en de VPRO een warm hart toedraag, juist vanwege haar ruimdenkendheid en lef. Dit ging me echt te ver. Ik zou me zelfs beledigd kunnen voelen, bij wijze van spreken.

“Het is onze taak om types als Deepak Chopra te ontmantelen,” zoiets zei Lubach, wetend dat er veel weldenkende en intelligente mensen onder het publiek boeken in de kast hebben staan van Deepak Chopra en Eckhart Tolle. Wat een arrogantie om te denken dat je gelijk hebt, terwijl je het zelf niet begrijpt. Dat je het niet begrijpt, okee, maar dan hoef je nog niet te denken dat het je taak is om anderen ergens voor te behoeden. Wat een kortzichtige visie. Net zo kortzichtig als de conservatieven onder de religieuzen, die anderen afkeuren om hun denkbeelden.

Vrijheid betekent dat mensen zelf mogen kiezen, ook welke medische behandeling zij wel of niet wensen bijvoorbeeld. Als er iemand overlijdt na een zelfgekozen (zogenoemde) ‘alternatieve’ behandeling, springt men er bovenop, terwijl er dagelijks mensen overlijden na reguliere behandelingen in het ziekenhuis.

Wie heeft de waarheid in pacht? Wie denkt dat hij het voor een ander beter kan weten en een taak of plicht heeft de ander z’n mening op te leggen, is arrogant.

Arrogantie was een van de zeven karmische patronen, herinner ik me. Het Westen dat het beter wist voor Afrika, bijvoorbeeld. Iets niet begrijpen, andermans denkbeelden, behoefte aan religie of de eigen cultuur, betekent niet dat je het dan maar moet gaan bestrijden. Het niet begrijpen leidt tot angst en daarom wordt iets ‘anders’ gezien als gevaar. Afwijzing komt voort uit onwetendheid. Je kunt mensen hun onwetendheid niet kwalijk nemen, maar wel het feit dat ze denken beter te zijn dan anderen en daarom ‘macht’ hebben.

Interessant hoe lijnrecht deze twee eerste zomergasten tegenover elkaar staan. Ik begrijp nu nog beter wat Abu Jahjah bedoelt. Een van de problemen op de wereld is de Westerse arrogantie. Als we dat eens zouden inzien met z’n allen. Dat het helemaal niet zo vrij is en zo hoogstaand als we denken.

Vrijheid, gelijk(waardigheid)heid, Eenheid, dat is waar we naartoe bewegen, wat ons doel is. De ander zien als jezelf, dat is de kunst. Respect voor elkaar, ook al begrijp je het niet. Een beperkte visie heeft altijd te maken met je eigen angst, want die vernauwt je blik. Durf eens verder te kijken dan je neus lang is.

Ach, waar wind ik me over op? Het kenmerk van karmische patronen is dat ze zichzelf herstellen, hun eigen (tegen)reactie creëren. Het zijn onze lessen. Het zijn de gereedschappen waarmee we de Eenheid kunnen leren kennen.

Maar je ziet: ook ik stuit hier op een ‘puntje’. Iets in mij werd wel getriggerd. Onverdraagzaamheid vind ik onverdraagzaam. Te lang zijn we al de mond gesnoerd, heeft de onwetendheid geregeerd en is het Goddelijke onbegrepen. Onze eigen natuur hebben we ontkend, genegeerd en verwaarloosd. Maar dat is nu genoeg geweest. En daarom spreek ik me toch uit. We hoeven niet bang te zijn om te zijn wie we zijn. We hoeven ons niet te laten intimideren. En we hoeven ons ook niet de les te laten lezen.

Iedereen heeft het recht z’n eigen Waarheid te leven. Je eigen Waarheid leeft in jezelf. Laat je vooral niets anders wijsmaken. Waar jij in gelooft is waar voor jou. En als die waarheid – in jezelf – zich ontwikkelt, getuigt dat van moed en kracht en vertrouwen. Dan hoeven we niet te vechten, ook al worden we uitgedaagd. Blijf jezelf trouw en durf je uit te spreken. Dat mag.

En verder is het vooral opletten dat je iets buiten jezelf niet al te serieus neemt 😉 We zijn de oceaan in de druppel, dus deze ‘flard’ die per ongeluk op mijn pad kwam, laat mij een deeltje zien waarin ik kennelijk ook nog wat ‘macht’ buiten mezelf leg. Welk deel? Het punt dat tv en media invloed hebben en voor mijn gevoel een tegenkracht zijn in de ontwikkelingen? Het feit dat ook ik zal moeten accepteren dat er andersdenkenden zijn, dat het zo niet erg opschiet allemaal. Okee, okee, gezien. Verdraagzaamheid, het wordt ook van mij gevraagd natuurlijk… Geduld…

Alles gebeurt op de juiste tijd, alles zal z’n weg wel vinden, we kunnen het niet afdwingen… dat zou zeer arrogant zijn! 🙂