By serving each other we become free

“By serving each other we become free.” Dat was de inscriptie op de Ronde Tafel van King Arthur. De Ronde Tafel, een begrip: Geen leider, iedereen gelijk.

Bij toeval viel ik in de film ‘The first knight’ en raakte geboeid. Niet alleen door Richard Gere als de onverschrokken ridder Lancelot en Sean Connery als de rechtvaardige King Arthur, maar vooral omdat ik ineens ontdekte dat er een bepaalde diepere wijsheid in het verhaal schuilde. Teksten als ‘broederschap in plaats van leiderschap’ trokken mijn aandacht.

Ik herinner me dat Bram Moerland in zijn boek over de Katharen ook verwees naar King Arthur, dat viel nu op z’n plek. Ook al is het een legende en weet niemand of King Arthur echt koning is geweest, de  ideeën van King Arthur waren kennelijk ‘egalitair’ en dat is interessant. Ik heb nooit eerder door de strijd, de vechtende ridders, heen kunnen kijken en haakte altijd af bij geweld, maar nu begrijp ik waarom mijn vader zo geboeid was door de King Arthur verhalen. We hadden meer gemeen dan ik dacht. 

Opmaak 1In het tijdschrift Spiegelbeeld staat deze maand een artikel van mijn hand over Welzijn is de nieuwe Welvaart, waarin ik ons nieuwe boek in het kader plaats van ‘het nieuwe tijdperk’: egalitair in plaats van patriarchaal: Wij in plaats van ‘ik’.
In het boek zelf verwijst Reinier naar het Waterman tijdperk dat nu is begonnen en wat grote veranderingen teweeg brengt. Er komt een einde aan de  hiërarchische structuren, die het overheersende patriarchale systeem van de afgelopen ± 5.000 jaar typeren. Een periode waarin het ego en het individualistische sterk ontwikkeld zijn. Dit is een tijd van transformatie naar meer eenheid, vrijheid en naastenliefde.

20160629_075609Voordat ik samen met Reinier – en Herman niet te vergeten – met dit boek aan de slag ging, werkte ik aan een 10-tal films over het matriarchaat – aan de hand van een cursus die 20160629_075623Annine van der Meer gaf daarover. Het matriarchale zie je nog bij inheemse volken. Het is een ‘patriarchaal’ misverstand dat in het matriarchaat vrouwen de baas zouden zijn. Ook hier gaat het over gelijkwaardigheid, eenheid. Het matriarchale is voedend en scheppend, zoals moeder aarde. Er is van nature overvloed en er wordt voor elkaar gezorgd. Het gaat niet om ‘ik’, maar om wij…

“By serving each other we become free.” Koning Arthur wist het ook…

Ook ‘Welzijn is de nieuwe welvaart’ gaat daarover. Als arbeid en inkomen losgekoppeld worden en er een andere manier van denken over arbeid van de grond komt, heeft iedereen meer tijd voor elkaar, voor z’n leefomgeving, voor zingeving, voor Welzijn. Bovendien kan iedereen makkelijker z’n eigen talenten ontplooien en doen wat ie belangrijk vindt. In de nieuwe tijd gaan we weer leven vanuit ons hart.

Strijd lost op, want we begrijpen steeds beter dat we samen op deze wereld leven en dat er genoeg is voor iedereen. Iedereen komt meer tot z’n recht, ons gezamenlijke welzijn en dus ook dat van de aarde staat voorop. Is het niet hoog tijd?