Nieuwe Lente

Het zijn niet alleen de betoverend mooie bomen die volop in bloei staan, de cats die weer lekker buiten rond dartelen, de aangename temperatuur die uitnodigt om de bloemetjes buiten te zetten of de geweldig boeiende en interessante opdrachten, die binnenstromen en waarin ik helemaal mijn ‘ei’ kwijt kan, nee, het is veel meer.

Er is echt sprake van een nieuwe lente, meer dan ooit zie ik de zachte revolutie de kop opsteken, als voorzichtige klokjes, die een nieuw tijdperk durven in te luiden. De nieuwe wereld begint vorm te krijgen. Uit allerlei onverwachte hoeken bloeit het op.

Kijk vanavond eens naar Tegenlicht, dan begrijp je wat ik bedoel. Werk blijkt meer en meer over een ander soort rendement te gaan dan financieel: Geluk! Jongeren kiezen massaal voor zingeving. Al die mensen die voor zichzelf zijn begonnen de afgelopen jaren, begrijpen dat het de passie is, die hen drijft en succes brengt. Succes heeft meer te maken met je Welzijn en je hart dan met je portemonnee, ontdekt men. Maar het een hoeft niet ten koste te gaan van het ander, is het nieuwe inzicht van de gemiddelde wereldverbeteraar: opoffering en lijden zijn niet nodig, we mogen ook genieten. De nieuwe wereld is juist een wereld van overvloed. Overvloed in alle opzichten: Tijd, ruimte, aandacht, kansen, contacten, vrijheid, liefde…

Rijkdom krijgt een andere betekenis: Genieten, nieuwe inzichten, vervullende bezigheden en sociale contacten, oog voor ‘het kleine’, de waarde zien van alles wat ons omringt, maar ook beseffen welke mogelijkheden we hebben. Meer dan ooit hebben we ‘de wind mee’ als we investeren in Welzijn, dat wat goed en gezond, mooi, vriendelijk, respectvol en waardevol is voor onszelf en anderen. Niet alleen het eigen gewin staat meer voorop, we doen het samen. We maken grote sprongen.

Die ‘wind mee’ is de energie, de krachtige energie van een nieuw tijdperk dat zich aandient. Daar hoeven we geen gevechten meer voor te voeren, we kunnen ervan uitgaan dat het vanzelf die kant op beweegt. Natuurlijk hebben we nog te maken met de oude structuren, natuurlijk zijn er nog velen die daaraan vast proberen te houden, maar dat is hun gevecht, niet het onze. Als wij ons gevecht staken, maar rustig door blijven bouwen aan ‘het nieuwe’ en een open houding hebben naar alles wat zich aandient, manoeuvreren we daar makkelijk doorheen. Het ‘oude’ functioneert niet meer en houdt vanzelf op te bestaan. Het nieuwe ontluikt.

Richt de blik op de positieve ontwikkelingen, juich het toe, doe mee, voel je gesterkt en laat je niet afleiden. Want steeds als je weer in de valkuil stapt van klagen, veroordelen en ontevreden zijn, doe je weer een stap terug. In feite is dat je eigen angst, die je weerhoudt om door te gaan. Een excuus, het zijn oude mechanismen in jezelf. Het gaat niet over anderen, het gaat niet om strijd, het gaat erom dat je je eigen toekomstbeeld bijkleurt, je eigen kansen en mogelijkheden ziet, aanpakt en durft te dromen. Het ontwikkelt zich in rap tempo als je de focus houdt op wat je blij maakt, doet wat voor jou goed voelt, durft te zijn wie je bent, het lef hebt om je hart te volgen en je duidelijk, maar liefdevol uit te spreken. Als je durft de liefde toe te laten, voor jezelf, je omgeving, voor wat je doet en voor wat er allemaal is. Leef! In vreugde, in vrijheid en in vrede. En geniet!