Afstemming

“Een mens komt niet tot spiritualiteit door een bepaalde godsdienst te volgen, spiritualiteit is een zaak van de afstemming van de ziel”
Inayat Khan

Dit is zo waar. Niet alleen hoeven we geen Godsdienst te volgen, maar ook geen andere leringen, stromingen, regels en vormen. Afstemming op je eigen ziel, daar gaat het om. Dat ben je al, afgestemd op je ziel, misschien niet altijd bewust, maar je kunt je bewust afstemmen op je ziel. Of op je ware zelf, hoe je het wilt noemen. Ik noem het geen ‘hogere zelf’ meer, want hoger en lager is ook zo’n concept, waarmee we onderscheid  maken.  Net als hemel en aarde, donker en licht, goed en kwaad, juist al dat onderscheid leidt tot de dualiteit, waardoor we maar blijven zoeken naar iets anders dan wat er nu is, terwijl het er al is.

Afstemmen op je zelf, hoe doe je dat? Door stil te worden, te voelen, eenheid te ervaren, het is een groeiproces, je ervaart het vanzelf. Ik geloof dat je er niet zoveel aan kan doen, behalve het laten gebeuren en ervaren. Maar waar je wel iets in kan doen, is bepalen waar je je op afstemt. Op dat punt hebben we wel degelijk een keuze. En dat is iets dat je kunt leren en oefenen. Daarom is mijn ‘boodschap’ ook regelmatig dat je kunt kiezen. Dat je kunt kiezen waar je de aandacht op richt, maar ook waar je je op afstemt. Dat punt, dat je een keuze kunt maken, is de schakel. Bewustwording van het feit dat je kunt kiezen. Sommigen zeggen dat ook dat allemaal ‘vanzelf’ gebeurt, dat we ook daarover niks zelf te zeggen hebben, maar in mijn optiek is het juist die keuze waar het over gaat. En dat is iets dat je kunt ontdekken, in jezelf. Misschien is het handig om het te weten, vandaar dat ik het graag deel. Het leven wordt er eenvoudiger en prettiger van, als je het weet.

Als je niet oplet, kom je regelmatig in een onbewuste toestand terecht, die je bewust kunt omvormen. Zodra je je ervan bewust bent dat je bijvoorbeeld jezelf tekort doet door te denken ‘het gaat niet goed’ of ‘ik voel me niet lekker’ of iets in die richting, weet je dat je het kan ombuigen. Door je af te stemmen op iets anders, op je wel goed voelen of op vertrouwen, op vreugde of op kracht. Dat ligt allemaal in je bereik. Het is maar net waar je je mee identificeert. Dus daar ligt een keuze. Lijkt mij…

Elk idee over jezelf kan je loslaten en als je het laat… als je dat kan zien, dan ben je er al. O, ik zit nu weer in de modus van ‘zielig doen’ of ‘klagen’, je hoeft het alleen maar waar te nemen en wellicht kan je er dan om lachen. Sommige mensen identificeren zich zo sterk met hun lijden, dat ze dat niet willen horen. Maar als je daar doorheen kunt kijken, houdt het geen stand meer. Soms wordt mij verweten dan niet erg medelevend te zijn, maar wat ik in feite onbewust doe is dat geen bestaansrecht geven, dat niet bevestigen, niet meegaan in dat drama, er geen aandacht aan besteden. Meer hoef ik niet te doen, maar ik hoef me er ook niet door te laten vangen. Vroeger wilde ik alles altijd oplossen, maar zelfs dat hoeft niet. Het verdwijnt vanzelf als je er doorheen prikt. Mocht je ook met zulke situaties te maken hebben (wie niet?) weet dan dat je iemand meer helpt door zijn of haar ware zelf te zien dan door hem of haar te bevestigen in z’n zieligheid of slachtofferschap. En…. dat geldt in de eerste plaats voor jezelf!

Ga eens op die andere stoel zitten. Die zetel van wie je werkelijk bent (ook al realiseer je je dat misschien nog niet). Op die zetel heb je alles tot je beschikking, alle ingrediënten – zelfs specerijen die je nog niet kent! – om een overweldigende, overvloedige, rijke en voedzame maaltijd te bereiden. (Om even in de beeldspraak van de engelenboodschap van Anna te spreken, zie hier) Dus: Wat is het dat je wenst? Hoewel wensen zelfs niet het goede woord is, want daarmee zeggen we in feite dat het er nu niet is. Het is er wel, hooguit nog niet in onze beleving. Er op afstemmen betekent dat je het ervaart, voelt, weet dat ‘het’ er is. Afstemmen op je ware zelf betekent dus verruiming van je perspectief, uit alle beperkende identificaties stappen, de onbeperkte mogelijkheden ontdekken die in je liggen. Is dat geen feest?