Het verandert

Natuurvolken willen de grond niet ploegen, want dan doen ze de aarde pijn. Als de Papoea-jongens in Nieuw Guinea voetballen, wint er nooit iemand. Want als het ene team drie doelpunten heeft gemaakt, laten ze het andere team ook drie doelpunten maken. Het gaat om het spel, niet om het winnen. Deze natuurvolken schetsen een beeld van de oertijd, waarin men samenwerkte, liefdevol met elkaar omging, een eenheid vormde met de natuur.  Geen concurrentie, geen oorlog, geen strijd, geen tekort. Er was overvloed, natuurlijke overvloed. Er was respect en eerbied voor de natuur.

Terwijl ik luister naar wat er bekend is over de oertijd, valt me op dat het gebaseerd is op dezelfde principes als ‘De Nieuwe Wereld’, waar ik het op deze website over heb. De Nieuwe wereld, die al zichtbaar begint te worden. Voor wie het wil zien misschien, maar ontegenzeglijk gaan de ontwikkelingen deze kant op. Kijk eens naar al die nieuwe initiatieven die er zijn op economisch gebied. Kijk eens naar alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren wat betreft voedsel, de enorme toename van biologische, streek- en natuurlijke produkten. En wat dacht je van dierencommunicatie, tien jaar geleden nog vreemd en onbekend, nu toch al vrij gewoon geworden. Channeling, ook zoiets. Ja, je komt het allemaal op deze website tegen, dat is het leuke. In de oertijd was channeling ‘normaal’. Er werd gecommuniceerd met de voorouders, met de natuur, met de ‘ongeziene’ wereld, die in de oertijd niet zo afgescheiden was, maar er gewoon bijhoorde.

Je zou kunnen zeggen dat we een paar eeuwen lang de weg kwijt zijn geweest. Dat we de magie van het leven gemist hebben, doordat we alles met ons verstand zijn gaan doen en alleen nog maar geloofden wat meetbaar en bewijsbaar was. Daarmee misten we de essentie van wat het leven is. Maar nooit helemaal, want het is in wezen de kern van ons allemaal. Ook al slaap je, ‘het’ kan opeens of geleidelijk wakker worden in je. En dat is ook in al die eeuwen nog wel vaak gebeurd. “Het” is er altijd geweest, want het is natuurlijk niet uit te roeien. Dat wat de kern is van het leven, de ziel, het Goddelijke, het Goddelijke in onszelf, dat kan weliswaar niet erg gewaardeerd zijn, in slaap gesust, met harde hand de kop ingedrukt zijn, uitgemoord en in de kiem gesmoord, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het blijft terugkeren, er zijn altijd boodschappers geweest en de natuur is blijven functioneren volgens de principes van de natuur. Niet alleen hebben verschillende religies ons geloof trachten te kanaliseren naar iets buiten ons, maar ook de wetenschap heeft daar – zeker in deze tijd – enorme invloed op gehad.

Maar… het verandert. Het verandert van binnenuit. Mensen worden wakker. Ook in de wetenschap, ook binnen de religies, overal. De verandering ontstaat van binnenuit. Dat klopt ook. Dat klopt met de principes van het ‘matriarchale’, zoals we het kunnen noemen. Het van bovenaf opgelegde, dat zou je patriarchaal kunnen noemen. Het heeft niet zozeer met mannen of vrouwen te maken, maar wel met het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. Het evenwicht tussen binnen en buiten, het zijn en het handelen, yin en yang. Onze eigen intuïtie, ons geloof, onze scheppingskracht, het creatieve, ons innerlijke weten versus de macht en overheersing van de mind. Het onder controle willen houden, het beter willen weten, de arrogantie van de mens, het onderdrukkende en dwingende van systemen, allemaal vergelijkbaar met onze eigen mind. De mind mag ondergeschikt worden aan het hart en in dienst van het hart meewerken. Niet andersom, want daarmee beperken we onszelf, onze levenskracht, de liefde, de scheppende energie. Dat ‘andersom’ is ontstaan vanuit angst en als we de angst (de grootste dictator) durven los te laten, betreden we de ruimte van vrede, liefde en overvloed. In die zin heeft het wel een doel gediend, namelijk dat we dat nu zelf kunnen ontdekken. Dat is het avontuur van het leven en dat is het mooie van deze tijd.

De omkeer is aan de gang. Voor de een wat duidelijker als voor de ander, maar we zijn de ‘kritieke grens’ al over, dus het gaat nu snel. Zoals wanneer je 100 apen iets leert, alle apen op de wereld het kunnen. Dat heeft een wetenschapper aangetoond overigens. De strijd tussen macht/systeem/mind enerzijds en het hart, de innerlijke kracht en de ruimte die dat biedt, zal nog wel even doorgaan voor het een nieuw evenwicht heeft gevonden. Maar wees niet bang. Want zonder angst vind je de werkelijke kracht. Wees alert – want de strijd speelt zich net zo goed in jezelf af als buiten jezelf. Sterker nog: dat buiten jezelf geeft je mogelijkheden het in jezelf op te lossen. En als je dat ontdekt, ben je de verandering zelf. Let maar op, als je de angst loslaat, krijg je de wind mee. Als je de strijd opgeeft, zal het hart winnen. En daarmee win je alles…

Love is the bridge between you and everything, zei Rumi. Al in de twaalfde eeuw. Verzacht. In alles. En alle scherpe kantjes zullen verdwijnen. Probeer het niet te beheersen, laat het zijn zoals het is en verwonder je over alle wonderen, die kunnen gebeuren als jij met een open hart en vol vertrouwen in het leven staat.