Het gaat om de beweging…

“Het hele concept macht is gebaseerd op tekorten. Stel je eens voor dat je in een wereld leeft waar geen tekort is, aan niets? Alles wat je nodig hebt is er… waar zou je macht over moeten hebben als er geen tekort is? Nu is het vreemde dat er op aarde overvloed is, absoluut, maar dat door onwetendheid men is gaan geloven in tekort en macht.”

Dit is een citaat uit een van de berichten van Bonnie Bessem, die regelmatig met haar vader ‘praat’, die onlangs is overgegaan en niet alleen een beeld schetst van hoe het ‘daar’ is, maar ook hoe het ‘hier’ is. Schuld en straf bestaan niet op dat niveau, dat is typisch een aardse ‘uitvinding’. Het denken kan dat soort dingen niet begrijpen, omdat het per definitie oordeelt.
Ook lees ik over Wayne Dyer, hoe hij door zijn kinderen wordt herinnerd: Een verhalenverteller, humoristisch en een enorme behoefte om te delen. Hij deelde verhalen, wijsheid, liefde, maar ook geld. Er waren mensen die hem brieven stuurden waarin ze om financiële bijstand vroegen, maar er waren ook mensen die hem geld stuurden. Het geld wat binnenkwam stuurde hij naar de mensen die het nodig hadden.

“There is enough to go around. Lack of the will to share is the problem, not lack of the stuff to share,” zie ik net voorbijkomen van Neale Donald Walsch. Het lijkt op wat Gandhi zei: “De aarde heeft genoeg te bieden voor iedereen, maar niet genoeg voor ieders hebzucht.”

We zien het als reactie op de vluchtelingen gebeuren: mensen die gestoken reageren, uit angst om zelf tekort te komen. Denk eens na, denk je nou echt dat mensen die huis en haard hebben verlaten en honderden kilometers lopen in de hoop ergens een veilige plek te vinden, het beter hebben?

Mensen die van zichzelf houden, zijn ook liefdevol naar anderen. Mensen die op zichzelf vertrouwen, zijn niet zo bang om tekort te komen. Sterker nog: geven is ontvangen. Paulo Coelho omschrijft het in De Zahir als ‘de bank van wederdiensten‘. Voor alles wat je geeft zonder voorwaarden, krijg je automatisch het veelvoud terug. Geef iedere dag het beste van jezelf zonder stil te staan of je er iets bij kan winnen, handel vanuit goedheid en liefde en het geluk zal je omringen bij het verwezenlijken van je legende.

Ook Deepak Chopra noemt ‘de wet van het geven’ als een van de zeven spirituele wetten van succes. “Waar ik ook ga en wie ik ook tegenkom, ik zal hem of haar iets geven. Dat kan een compliment zijn, een bloem, of een gebed. Zo zet ik een proces in gang van circulatie van vreugde, rijkdom en overvloed in mijn leven en dat van anderen.” Ontvangen hoort daar ook bij overigens (dankbaarheid!): “Vandaag zal ik alles dankbaar in ontvangst nemen wat het leven geeft: Het zonlicht, zingende vogels, de eerste lenteregen, of de eerste sneeuw van de winter. Ook zal ik openstaan voor de geschenken van anderen. Of dat nu materiële zaken, geld, complimenten of gebeden zijn.”

schilderij3028Je ziet: Het gaat om de beweging.

Ontevredenheid, angst voor tekort, terughoudendheid, kritiek, afwijzen van anderen, jaloezie ook, je eigen gevoel van afhankelijkheid en daarmee het idee van slachtofferschap, de afgeslotenheid van het hart (ofwel afgescheidenheid), dat is een terugtrekkende beweging. Het tegenovergestelde van ruimhartigheid, het laten stromen, vertrouwen. Zonder angst zijn betekent onvoorwaardelijk geven, delen, jezelf zijn en het beste van jezelf geven, jezelf durven te laten zien ook. Kleine dingen of grote dingen, het gaat om de basishouding. Om de beweging die je in gang zet. Je kunt – als je deze universele wetten begrijpt, echt begrijpt, voelt en ervaart, je blindelings laten leiden door je hart. Het is het hart dat ruimte biedt en de circulatie in gang houdt, laat stromen, ontvangend en gevend. Hoe meer je durft te geven en onvoorwaardelijk aanwezig kunt zijn vanuit vreugde, hoe meer je ontvangt om weer door te kunnen geven. Het is aan ons. Om dat te beseffen en die keuze te durven maken. Begrijp je dat het helemaal niks met anderen te maken heeft, maar alles met jezelf?