Mildheid

“Ik vind wel dat je erg mild bent,” reageert iemand op een verhaal, wat ik vertel over iets wat ik heb meegemaakt in Turkije. Hij wil beginnen z’n oordelen te uiten – over moslims, over de man-vrouw verhoudingen, maar daar steek ik een stokje voor. “Het gaat er om dat we elkaar leren begrijpen, ” vind ik. “Daar bereik je meer mee.” Eigenlijk heel simpel: Oordelen staan dat in de weg.

Natuurlijk is iedereen in z’n eigen cultuur met z’n eigen overtuigingen opgegroeid en denkt van daaruit dat hij of zij het bij het rechte eind heeft. Dat biedt houvast. Wij hebben dat ook, al zijn we in bepaalde opzichten wat ruimdenkender. Als je een ander perspectief laat zien en ziet, vragen stelt en luistert en je best doet om het te begrijpen, kom je stappen verder. Dan pas kunnen vastgeroeste overtuigingen een beetje loskomen. Ook bij onszelf trouwens.

Als je het standpunt van een ander afkeurt en veroordeelt, schiet hij of zij in de verdediging. Dan sta je lijnrecht tegenover elkaar. Daar schiet niemand wat mee op. Sterker nog: Daar komen de grootste problemen van, want kleine conflicten leiden tot grote conflicten. Kijk maar hoe het allemaal is gegaan in de wereld. Ergens is het begonnen, al die ellende. Precies daar waar men niet meer luistert naar elkaar, geen begrip heeft voor elkaar en niet z’n best doet om eruit te komen, maar blijft hangen in oordelen, afwijzing en daar een gevecht van maakt.

Andersom kan ook. De vrede begint ook op dezelfde manier: Daar waar twee mensen – ook al begrijpen ze elkaar niet – elkaar wel blijven respecteren en waarderen en blijven zien als mens, met dezelfde behoeften, zorgen, wensen en persoonlijke ‘struggles’. Uiteindelijk willen we allemaal gerespecteerd worden in wie we zijn, gewaardeerd worden, veiligheid en vrede, een dak boven ons hoofd, voedsel en liefde, onszelf kunnen ontplooien en – volgens mij – ook vrijheid. Vrijheid is een behoefte, die we misschien wel eens over het hoofd zien. Want er is ook een behoefte om erbij te horen, deel te zijn van een gemeenschap en ons dan – ongemerkt – aan te passen aan de geldende of ongeschreven regels. Dat is niet per definitie erg, behalve als het jezelf in de weg staat om je te ontplooien en je eigen keuzes te maken. Wat we vaak niet zien is dat we onszelf beperken in onze eigen vrijheid, juist door al die overtuigingen en oordelen die we hebben over anderen. En oordelen over onszelf, want doen we het wel goed, zijn we wel goed genoeg in de ogen van anderen?

Vrijheid is in mijn ogen het hoogst haalbare, omdat we daarmee afrekenen met onze angst. De angst om beoordeeld te worden, de angst om het fout te doen, de angst om er alleen voor te staan, de angst het niet te redden op eigen kracht, de angst er buiten te vallen, soms ook de angst de eigen overtuigingen, die houvast bieden, los te laten. Als mensen eeuwenlang gevoed zijn met bepaalde ideeën – over een straffende God of een God die bepaalde eisen stelt bijvoorbeeld – zit dat heel diep. Als men daardoor een bepaald idee over vrouwen heeft – en dan heb ik het niet alleen over moslims, laten we vooral ook naar onze eigen cultuur en geschiedenis  kijken – kan dat heel onrechtvaardig voelen. Daar ben ik zelf ook wel eens heel boos over geweest. Maar alleen door dat uit te leggen, door open en eerlijk te zijn en te luisteren naar de ander, kom je ergens op een punt uit, waarop je allebei gewoon ‘mens’ bent, met een hart en dus met begrip voor elkaar. Dat verzacht en doet de oordelen verstommen, de denkbeelden zullen langzaam meebewegen als de ‘kern’ geraakt is. De ‘kern’ waarin we elkaar allemaal kunnen vinden omdat die kern nu precies is wat je ook ‘God’ zou kunnen noemen, dat wat ons verbindt en één maakt.

Waar je ook bent op de wereld, tegenpolen zal je altijd tegenkomen. Verschillen tussen mensen zijn er altijd. En als je daar doorheen kunt kijken, daarom kunt lachen zelfs, dan vind je jezelf. Dat is de bedoeling van het hele ‘spel’ volgens mij. En dat is de bevrijding. Het is dus bevrijdend om mild te zijn en jezelf te bevrijden van starre oordelen en overtuigingen. Alleen daarmee bewerkstelligen we ook bevrijding voor de ander. En dat begint allemaal in het klein, in ons eigen leven. Je hoeft er niet voor naar Turkije, het is al om de hoek. Zelfs nog dichterbij: In je eigen hoofd. En de oplossing ligt in je hart.

Waar heb jij nog strenge oordelen over? Kijk eens wat er gebeurt als je daar wat mildheid in aanbrengt. Voel eens hoeveel ruimte dat geeft!

Kinderarbeid de wereld uit!

Het is inmiddels tien jaar geleden dat ik Lakshmi filmde, die aan het werk was in de steengroeven in India. Hoe zou het met haar zijn? Zouden haar eigen kinderen nu ook dat zware werk in de steengroeven doen? Zij wilde het liefst lerares worden… Ik zou graag weer eens naar India gaan om haar op te zoeken en uit te zoeken hoe het nu met haar en al die andere kinderen is. Of er inmiddels al schooltjes zijn, of er al enige verbetering is in de situatie.

Gezien een rapport wat afgelopen week verscheen, lijkt dat er niet op. Zelf mocht ik India niet meer in na de reportages over kinderarbeid, die ik toen maakte en bij verschillende actualiteitenprogramma’s zijn uitgezonden. Dat risico had ik genomen. Natuurlijk vond ik dat niet leuk, maar wat ik nog veel erger vind is dat iedereen, die hiervoor verantwoordelijkheid draagt er nog steeds mee weg komt.

Is het niet heel simpel? Kinderarbeid moeten we toch gewoon niet meer willen en als consument kunnen we daar toch ook heel duidelijk in zijn? Geen artikelen meer kopen als daar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Hoe weet je dat? Ja, dat is een goeie vraag. Daar zal meer openheid van zaken over moeten zijn. In elk geval heb ik geen enkele steengroeve gezien waar geen kinderarbeid was, dus natuursteen uit India: nee. Bovendien zijn de arbeids- en milieuomstandigheden ook al ernstig genoeg om niet mede-verantwoordelijk te willen zijn als consument.

Ook in de katoen- en kledingindustrie zijn de milieu- en  arbeidsomstandigheden vaak verre van optimaal, met name in de katoenvelden waren veel kinderen aan het werk, juist omdat kleine vingertjes het werk goed kunnen doen. Wil je zeker weten dat je ‘schone’ producten koopt, kies dan voor merken en bedrijven die dat kunnen garanderen en er ook daadwerkelijk voor gekozen hebben een alternatief te bieden. Dan pas weet je zeker dat je er niet aan meewerkt. Ik zou zeggen: laat de ‘bewijslast’ maar eens andersom gaan werken: Laat bedrijven maar aantonen waar ze hun grondstoffen vandaan halen en wat ze doen aan verbetering van de werk en milieuomstandigheden.

Zolang we het accepteren, zal er kinderarbeid zijn en zolang we alles zo goedkoop mogelijk willen hebben, zal deze ongelijkheid in de wereld blijven bestaan.

Na deze ogenschijnlijk best succesvolle ‘score’ met al die reportages op televisie, bleef ik toch met een gefrustreerd gevoel zitten: Wat was er nu helemaal bereikt? Mijn reportages over ‘de oplossingen’ waren niet uitgezonden, daar was geen belangstelling voor. Ik had een mooi project gefilmd, waar men kinderen uit de kinderarbeid haalde en weer naar school begeleidde. Er zijn mogelijkheden en het kan anders, maar dan moeten we het wel willen. De hele discussie hierover eindigde in een welles-nietes verhaal met een grote importeur van natuursteen, die nu nota bene weer genoemd wordt in het jongste rapport. Er waren allerlei partijen bij betrokken, die allerlei dubbele agenda’s hadden en ondertussen blijkt er nog steeds niets veranderd te zijn na tien jaar.

Dat heeft me doen besluiten het hele verhaal nog eens tevoorschijn te trekken en er een boekje over open te doen. Gemotiveerd door mijn moeder trouwens, die zich al die verhalen nog herinnerde en vond dat de betrokken instanties dat allemaal moesten weten. Daar zit wat in. Ik nam aan dat iedereen het ondertussen wel zou kunnen weten, maar wie is daar zelf gaan kijken en heeft het gezien en meegemaakt?

Ik besef dat ik zelf ook nog niet helemaal klaar ben met dit verhaal. Of ik nu India in mag of niet, het lijkt mij nu toch echt tijd worden om eens te gaan uitzoeken hoe we de kinderarbeid echt tot het verleden kunnen laten behoren. Als iedereen zegt ‘dat willen we niet’, dan moet dat mogelijk zijn. Doe je mee?

Ik sluit me vast aan bij Judith Sargentini, Europarlementariër van Groen Links: “Er is een oplossing: ketenverantwoordelijkheid. Verplicht de verkoper om te garanderen dat zijn leverancier eerlijk materiaal levert. Moeilijk in te voeren? Niet als we dat met 500 miljoen consumenten eisen.” (lees hier haar hele betoog)

Make Love, not War

‘Ik sluit me aan bij de Bonobo-apen,’ twitterden mensen in de zijlijn van Zomergasten toen Frans de Waal vertelde over de vreedzaamheid van de Bonobo’s: “De vrouwtjes zijn collectief ‘dominant’.  Dat wil zeggen: Niet een vrouwtje is de baas, maar als er twee vrouwtjes en een mannetje bij elkaar zijn, zijn de vrouwtjes wel ‘de baas’.” Wat je in een filmpje zag is dat als twee groepen Bonobo’s elkaar voor het eerst ontmoeten er geen strijd ontstaat, maar meer een aapjes-orgie. Er wordt veel geknuffeld en gesekst bij de Bonobo-aapjes. Dat was iets waar ‘de gevestigde orde’ niet echt mee uit de voeten kon, toen Frans de Waal zijn onderzoeksresultaten wilde publiceren. Apengedrag wordt graag bestudeerd om te kunnen vergelijken met mensen en Frans de Waal is een van de mensen die daarin baanbrekend werk heeft verricht. (Zomergasten)

De Bonobo’s vertellen ons eigenlijk dat het wel kan, vrede. Zoals John Lennon zei: “Make love, not war.” Het is inderdaad een vreemd verschijnsel dat er wat seks betreft een grotere censuur geldt dan voor geweld. De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch werd erbij gehaald om aan te stippen dat religie hier debet aan is, wat zou er zijn gebeurd als we in het paradijs waren blijven leven, als met de ‘schuld’ van Eva de vrouw niet ondergeschikt was gemaakt? Laat ik hier nu even niet over uitweiden, het is interessant genoeg, daar niet van, maar waar het om gaat is dit: Het kan wel, vrede.

Ik schreef het al in mijn vorige bespiegeling. Ooit, lang geleden, leefden we zonder oorlog en geweld. Het is een misverstand dat mensen van nature niet geneigd zouden zijn tot liefde, het vreedzame en zorg voor elkaar en de natuur. Kijk naar de inheemse culturen, die – voor zover mogelijk – het patriarchale tijdperk hebben weten te overleven en die manier van leven hebben gehandhaafd. Dat vertelt ons iets over onze oorsprong.

Dat is ook waarom we ons zo goed voelen in de natuur, waarom de natuur helend is voor ons. Het brengt ons weer in balans, herinnert ons aan onze eigen natuur, we kunnen onszelf opladen en de rust en de stilte ervaren, ook in onszelf. Dat zie je heel mooi uitgelegd in dit filmpje over hoe het bos mensen heelt:

Nu is het interessante dat ik de hele week al berichten over het bos en over bomen tegenkom. Ook dat bomen geluid, zelfs muziek maken! (Zie en hoor dat hier!)

 

Nu ik de laatste tijd weer zoveel in het bos te vinden ben, merk ik inderdaad hoe harmoniserend en inspirerend de natuur is. Dat behoeft geen betoog, iedereen weet dat uit eigen ervaring wel. Maar we vergeten het misschien ook weer snel of we staan er niet zo bij stil misschien, hoe belangrijk dat voor ons eigen welzijn is. Vandaar dat ik graag het belang even benadruk. Wat er gebeurt in de natuur (ook aan zee bijvoorbeeld) is dat je heel makkelijk je gedachten los kan laten. Zorgen kunnen zich oplossen als je ze laat vervliegen.

Soms kost het mensen nog wel wat moeite, merk ik – als we na de yoga in het bos een kopje thee drinken en dan nog even een meditatie doen – om niet te denken aan alles wat ze nog moeten en wat op hen wacht die dag, maar dat is eigenlijk een vorm van vasthouden. Het hoeft niet. Het wacht wel… En het wordt allemaal zelfs makkelijker als je het even laat wachten. Als je even je aandacht richt op een boom bijvoorbeeld.

Het is heel heilzaam om bij je Zelf te komen en daar heb je al die gedachten niet bij nodig. Zonder zorgen ben je bij je Zelf? Ja, eigenlijk wel. Wat gebeurt er als je ze loslaat, als je ze laat?
Rampen? Welnee, er komt juist ruimte, het is bevrijdend. En je lost alles veel makkelijker op. Of het lost zichzelf op. Nog makkelijker. Als ik in het bos ben, merk ik dat de dingen waar ik me eerder die week misschien nog een beetje druk over maakte, er helemaal niet meer zijn. Ik moet er bijna moeite voor doen om ze me te herinneren. Maar waarom zou ik? Het is heerlijk om even in die tijdloze ruimte te verkeren, in het NU. Dat is het. In het nu aanwezig zijn. Moet je eens opletten wat een ruimte dat geeft! Dat is de innerlijke vrede.

Innerlijke vrede, daar gaat het allemaal om. Dat is wat we denk ik allemaal zoeken. Niet zozeer geluk, want geluk hangt af van allerlei condities, die je daar aan gekoppeld heb. Innerlijke vrede is dat je innerlijke rust voelt, geen behoefte hebt om ergens mee in gevecht te gaan, ook niet met je eigen gedachten. Je neemt ze waar en laat ze. Het heeft niet zozeer te maken met mannen of vrouwen, maar eerder met onze hersenhelften of de innerlijke balans, maar ook de balans tussen lichaam en geest. De mind is doorgaans zo actief dat het ons de hele dag belast en vermoeit. Voortdurend is het druk in ons hoofd en krijgen we allerlei informatie, prikkels. Vraag je eens af of jij dat bent, al die gedachten, al die drukte. Daarmee ontlast je jezelf al enorm.

In het bos kan je heel makkelijk ontdekken dat je dat helemaal niet bent, dat er nog een heel ander deel van jou is, dat graag tevoorschijn wil komen en je comfort en ruimte wil geven. Met behulp van al die bomen, Moeder Aarde en de zon, die zich steevast laat zien als wij die magische plek open plek betreden.

(elke zondag yoga en meditatie in het bos)

¡VIVA!

‘Houdt het dan nooit op?’ Misschien is het de meest gestelde vraag de afgelopen dagen. Jawel. Het houdt wel op.  Dit gevoel hebben we nodig nu: Viva Barcelona!

En niet alleen Barcelona. Viva… het leven. Leve het leven. Leven deze mooie aarde, leven de Liefde, leve de mensheid, leve al het moois, alle schoonheid, alle pracht, alle mogelijkheden die we hebben om er wat van te maken en om het tij te keren.

Dit zijn de laatste stuiptrekkingen van het patriarchale tijdperk waar we getuige van zijn. We hebben er genoeg van, van oorlog en geweld, van haat en van agressie. We hoeven ons er niet door te laten verslaan, het is nu de tijd om op te staan in onze kracht. Om ons niet langer te verschuilen. Om tevoorschijn te komen in wie we werkelijk zijn.

Weten we dat wel? Weten we wel hoe krachtig wij zijn? Hoe wij zelf in staat zijn iets nieuws te creëren? Het is niet de bedoeling dat we gaan zitten afwachten wat er gebeurt, tot het nieuwe tijdperk zich aan ons openbaart. Het openbaart zich in ons, door ons, wij zijn zelf de verandering.

Het is niet zo moeilijk: Stop alle oordelen, geef geen enkele aandacht meer aan wat je niet wenst dat nog langer in stand blijft, vecht nergens mee, kijk naar wat je wel wilt. Focus op je dromen, je wensen, je verlangens. We wensen allemaal vrede, of niet? Zie waar jij zelf nog vrede kunt bewerkstelligen in je eigen leven, waar valt nog strijd los te laten?

De vernieuwing, de verandering komt niet van buitenaf aanvliegen, het komt van binnenuit. Uit ons hart. De Waarheid vind je in jezelf, zo binnen, zo buiten… Maak het niet afhankelijk van de buitenwereld, laat je niet van de wijs brengen, vertrouw op jezelf.

De tijd is gekomen om af te rekenen met angst, twijfel en onzekerheid. We hebben ons daar achter verscholen, maar waarom? We hebben ‘de mind’ laten overheersen, zoals we in de wereld het patriarchale, controlerende en onderdrukkende systeem hebben laten overheersen. Als dat nu eens verband houdt met elkaar? Is het dan niet de hoogste tijd om ‘de mind’ ondergeschikt te maken aan het hart?

Liefde is het enige antwoord. Liefde voor jezelf, voor wie je bent. Dan kun je ook de liefde herkennen in anderen, in alles. Het leven is Liefde, wij zijn Liefde. De rest is allemaal bullshit. Verzonnen. Onecht. Sta op in de Waarheid. Viva! Leef!

Voel je het?

Je kunt dagelijks zeggen: “Ik stem mij af op de Waarheid.”
Of: “Laat mij de Waarheid zien in deze situatie.” Of welke variatie dan ook. Daarmee nodig je de Waarheid in je leven uit en – daar heb je onze eigen kracht – dan krijg je hem ook! Dan zal je het zien. Wij kunnen in vrede leven, als we dat willen. We kunnen daarvoor kiezen. Wij kunnen de vrede nu uitnodigen. Laten we onze kracht eens tonen. Viva de mensheid… die nu opstaat in de Waarheid.

 

 

Je innerlijke glimlach

Tover eens een glimlach op je gezicht… en ervaar wat er gebeurt!

Omdat je glimlacht, worden er signalen doorgestuurd naar je hersenen. Het ontspant, er is kennelijk reden om tevreden te zijn, dankbaar of blij. Is dat niet mooi, dat het zo werkt?

Laatst maakte ik kennis met lach-yoga, dat werkt op dezelfde manier. Met een groepje mensen ga je gewoon lachen en in eerste instantie voelt dat wat vreemd, zomaar lachen, maar al snel wordt het echt lachen. En dat heeft een enorme positieve impact op lichaam en geest. Het geeft je een boost. Niet voor niets is er die uitdrukking: ‘Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd…’Mocht er niks te lachen zijn, probeer dan eens toch te lachen! Je kunt ook zonder reden best lachen. Waarom niet? Je kunt je voorstellen hoe dat bepaalde stofjes aanmaakt die signalen doorgeven aan je hele gestel. Lachen is gezond, het ontspant. Het geeft je een goed gevoel. Alles wordt makkelijker als je erom kunt lachen.

De innerlijke glimlach, heb je daar wel eens van gehoord? De Boeddhisten zijn daar goed in. Bekijk de hele wereld vanuit je innerlijke glimlach en de hele wereld ziet er vriendelijk uit.
Je laat je dan niet zo makkelijk meer verleiden tot onvrede of frustratie over wat je waarneemt. Je bent in staat om er met geduld en mildheid naar te kijken. Dat kan een levenshouding worden.

Na de alweer zalige yogales in het bos gisteren (welkom op zondagochtend) beoefenden we in een meditatie de innerlijke glimlach door met een glimlach op ons gezicht alles te verwelkomen wat er in ons opkwam, wat er te horen was, wat er langs kwam wandelen of vliegen, ook elk ongemak, elke gedachte, alles: ‘Hallo, welkom…’

Alsof het zo geregisseerd was, ontstond er een hele symfonie aan vogelgekwetter om ons heen. Prachtig. Door er een tijdje naar te luisteren en ervan te genieten, kan je dan opeens tot het besef komen dat het vergelijkbaar is met het gekwetter in je eigen hoofd. Je kunt het waarnemen… met een glimlach!

En luister dan eens naar de stilte tussen het gekwetter door, kan je dat ook waarnemen? Wat er dan gebeurt is dat de stiltes groter worden. Je breidt ze uit. Door je waarneming. Dat geeft rust.

In het midden van de groep ontstond als het ware een veld van stilte. Het gekwetter was om ons heen, buiten dat veld. En alles wat je nog dwars zat, wat nog als mentale ballast ergens in je systeem aanwezig was, kon je in dat veld gooien, daar loste het op. Het veld is krachtig genoeg om het te transformeren, op te lossen, naar de stilte te brengen. En als je er dan vrij van bent, kan er iets nieuws ontstaan. Je kunt op een nieuwe manier kijken, je bent verlost van een oude riedel, alles kan zich op een nieuwe manier organiseren en op een prettiger manier in je beleving verschijnen.
Het mooie is, dat dat veld blijft bestaan. In je eigen beleving kun je het meenemen. Net zoals je die innerlijke glimlach heel makkelijk mee naar huis kunt nemen en ook altijd weer op kunt roepen, kan je als het ware ook steeds opnieuw weer alles in dat veld gooien en zichzelf laten oplossen.

Zelfs als je er niet bij was, kun je dat doen. Ik zal een foto toevoegen, zodat je je er iets bij voor kunt stellen. Natuurlijk kan je ook op je eigen manier je eigen veld creëren. Sommige mensen hebben daar een altaartje voor. Ook dat werkt. Het is de intentie en de herhaling, die het z’n kracht geeft.

Dit veld is inmiddels al een behoorlijk krachtig veld geworden, omdat we er al vaker gezamenlijk yoga en meditatie hebben gedaan. En ook het mantra’s zingen heeft het veld versterkt natuurlijk. Mocht je er toevallig langs komen, zou ik er zeker even gaan zitten. Het is nu nog mooier dan op deze foto, want eromheen is een paars heideveld ontstaan. Magic….
Net zo magic als dat je nu – achteraf – zelfs nog mee kunt doen door naar de foto te kijken of het je alleen maar voor te stellen!

Kijk met een glimlach naar de wereld en de wereld glimlacht terug naar jou! Dat kan altijd, overal….

 

Alles heeft z’n eigen waarde

Zoals jullie misschien wel weten, heb ik twee katten. Ze zijn nogal verschillend van karakter, wat ik erg leuk vind. Bijzonder ook, hoe groot de verschillen kunnen zijn, terwijl ze uit hetzelfde nest komen. Katten zijn lekker zichzelf, lekker eigenwijs ook, gaan hun eigen gang en doen hun eigen zin. De een luistert wel, heel goed zelfs, de ander luistert niet, voor geen meter. Ik vind ze allebei even leuk, ben op allebei even gek. En daar wilde ik het nu even over hebben!

Want… als ik de ene kat aandacht geef, doe ik dan de andere tekort? Welnee! Hou ik meer van de een dan van de ander? Welnee! Ga ik met de een anders om dan met de ander? Ja, dat wel. Maar dat komt doordat de dames verschillende wensen en eisen hebben. Zo houdt de een wel van snoepjes en de ander niet. De een zit het liefst naast me, en wel aan de rechterkant en wil dan eindeloos geaaid worden, terwijl de ander liever bovenop me springt of wil spelen. Allemaal prima.

Als ik er niet ben, zijn ze meer een team, heb ik gemerkt. Soms zijn ze dat wel, soms niet. Soms spelen ze samen verstoppertje of rennen ze elkaar achterna en soms ontlopen ze elkaar. Zo hebben zij samen ook een hele ‘eigen’ relatie. Zou de een zich achtergesteld voelen als ik de ander meer aandacht geef? Geen idee. Mocht ik dat denken, dan is dat mijn idee. Maar waarom zou ik dat denken? Als ik zo denk, dan zou ik dat op die manier kunnen waarnemen, maar dat zegt nog niks over hun eigen beleving. Dat is dan mijn ‘probleem’.

Zo hebben alle mensen ook onderlinge relaties die helemaal niks met andere relaties te maken hebben. Elke relatie is uniek en staat op zichzelf. Als ik met de een omga, wil dat niet zeggen dat ik de ander minder waardeer of dat het een ten koste van het ander zou moeten gaan. Eigenlijk is het zo dat er altijd, in elke relatie, een derde ‘element’ ontstaat, het gezamenlijke. Dat staat op zichzelf. Dat zou in principe niet aangetast kunnen en hoeven te worden door welke andere relatie ook. Laten we dat dus vooral niet laten beïnvloeden, maar helder en zuiver houden. Dan kan alles z’n waarde behouden. Want alles heeft z’n eigen waarde.

Bos belevenissen

Afgelopen zondag hadden we een bijzondere bijeenkomst in het bos. En ja, het was mooi weer! Helemaal zoals we besteld hadden…
Yoga, meditatie, een gechannelde boodschap en mantra’s zingen, het is een zalige formule, alles sluit naadloos op elkaar aan.

Het samenkomen is een opstap naar de nieuwe wereld, leerden we uit de boodschap van ‘Wij’, gechanneld door Inge. Er kan nog zoveel verschil zijn tussen mensen, de kern is hetzelfde. Vanuit die kern kan je je verbinden, ontstaan verbindingen en de een neemt de ander mee in een hogere vibratie.  Hoe meer je vanuit je kern leeft (je hart), hoe meer invloed dat ook heeft op je naaste omgeving. Alles heeft invloed, op alles. Wees je daarvan bewust.

Hier de hele boodschap, voor wie geïnteresseerd is of hem nog eens wil horen: 

We zouden de dag beginnen met yoga, maar helaas meldde ‘yogajuf’ Levina dat ze door omstandigheden verhinderd was. ‘We improviseren wel,’ dacht ik. Dat werd op miraculeuze wijze georganiseerd: Lisa kwam aanfietsen en bleek ook yogadocent te zijn. Zij wilde het wel overnemen. Na afloop vertelde ze de droom te hebben om yoga in de open lucht te geven. Dat hebben we meteen opgepikt!

Yoga in het bos, dat gaan we vaker doen! Elke zondagochtend om 11.00 uur – mits het weer een beetje meewerkt – is het plan. Na afloop een kopje thee en een (vorm van) meditatie en wie dat wil kan meteen aansluitend een mooie wandeling gaan maken. Ben je geïnteresseerd, laat het vooral weten, dan houden we je op de hoogte. Het zal op deze plek zijn, in het bos (Beerschoten) bij de Bilt.

In verschillende vormen en op verschillende manieren zullen we ook andere activiteiten blijven organiseren. Dat kan variëren. Mantra’s zingen, boodschappen, meditatie, dans, yoga, muziek, beweging… Niet alleen in het bos, we hebben ook nog een andere lokatie op het oog. Allemaal activiteiten of niet-activiteiten (meditatie kan in diverse vormen) die bijdragen aan het Eenheidsgevoel, in de eerste plaats in jezelf en van daaruit in verbinding met anderen.

 

Morning pages

De ‘morning pages’ van Julia Cameron zijn een begrip, je hebt er vast en zeker wel eens van gehoord. Al was het alleen al omdat ik het er wel eens vaker over gehad heb. Ik doe het ook regelmatig, weliswaar op mijn eigen manier, want ik heb er een gewoonte van gemaakt om er meteen ook ‘afstemmen’ van te maken, een vorm van herschrijven dus. Hoe dat precies in z’n werk gaat, is meer iets voor de herschrijvers (van herschrijf je eigen leven), maar wat ik zeker iedereen (want het is niet alleen voor creatievelingen bedoeld) aan kan raden is om het eens uit te proberen, want het werkt. Voordat je met je dag begint, allerlei social-media berichten tot je neemt en alweer tot over je oren in de ‘ruis’ belandt, eerst even lekker gaan zitten en voor jezelf opschrijven wat je bezig houdt. 3 pagina’s. Lekker ongestructureerd, dat mag. Het hoeft niet mooi te zijn, ook niet verantwoord, maar het verheldert wel en ruimt op. Julia Cameron legt het zelf uit in dit filmpje (hieronder) op haar pagina.

Met de hand schrijven, zegt ze, verbind je dieper met je gedachten. Misschien is dat wel zo. Ik vind het zelf ook wel gewoon lekker om met de hand te schrijven, weer eens wat anders 😉

Wat ik vooral een voordeel vind, is dat je het daarna ook weg kan gooien. Je hoeft het niet allemaal nog eens terug te lezen of te bewaren. Zo doe ik dat met de morning pages, die ik trouwens steevast ‘morning papers’ noem. Want weet je wat het is? Je moet gewoon niet aan al die verhalen vast willen blijven houden! 🙂

De grap is dat je de volgende dag weer een heel ander verhaal hebt. Soms zelfs over hetzelfde onderwerp. Zo zie je dus ook heel goed de relativiteit ervan… ’t Is maar net welk verhaal je jezelf wilt (blijven) vertellen. Ik kan je vertellen: je kunt al je eigen verhalen ook een hele andere draai geven. Heel verfrissend!

Morning Pages

Rijkdom

Heb je ooit wel eens een gechannelde boodschap ontvangen en de waarde daarvan ervaren?

Inge De Smedt is niet alleen een specialist in geleide meditaties – met universele boodschappen – zij heeft ook het talent om persoonlijke boodschappen door te geven en vragen te beantwoorden.

Hier een mooi tijdloos voorbeeld, een bekrachtigend antwoord op een vraag over rijkdom en overvloed: De uiterlijke rijkdom is een weerslag van je innerlijke beleving van rijkdom.

Wil je ook wel eens zo’n persoonlijke boodschap ontvangen? Dat kan, hier lees je hoe dat in z’n werk gaat.

Ook tijdens het evenement op 6 augustus is er gelegenheid voor persoonlijke boodschappen en/of vragen.